RUSSISK SPECIALENHED KAN STå BAG DET UFORKLARLIGE HAVANASYNDROM

I 2016 blev flere medarbejdere på den amerikanske ambassade i Havana på Cuba pludselig ramt af en række uforklarlige sygdomme, herunder markante høretab. Mistanken gik hurtigt på et eller andet målrettet angreb.

Da der ikke umiddelbart fandtes nogen forklaring, blev fænomenet kendt som Havanasyndromet.

Gennem årene har Ingeniøren gentagne gange skrevet om dette syndrom, når nye rapporter og undersøgelser er fremlagt – se listen under denne artikel. 

Mange mulige teorier er blevet bragt frem, lige fra at der er tale om et  rent psykologisk fænomen uden en direkte årsag, til målrettede angreb med akustiske eller mikrobølgevåben og de mere eksotiske som, at de lydoptagelser, man har af de påståede angreb, kan stamme fra fårekyllinger.

Den officielle amerikanske holdning er, at de veldokumenterede sygdomme ikke skyldes fremmede efterretningstjenester.

Den opfattelse tilbagevises nu af onlinemediet The Insider, hjemmehørende i Letland, hvorfra det rapporterer om forhold i Rusland. I samarbejde med amerikanske CBS og tyske Der Spiegel har The Insider udført omfattende research gennem flere år omkring Havanasyndromet.

I en omfattende og velgennemarbejdet artikel udpeger The Insider den russiske specialenhed Afdeling 29155 som den, der sandsynligvis er ansvarlig for angrebene på de amerikanske diplomater.

Artiklen fremlægger ikke et egentligt bevis for denne påstand, men en lang række indicier peger i denne retning. Rusland har officielt afvist påstanden.

The Insider er heller ikke fremkommet med en skudsikker forklaring på, hvilket våben der skulle være benyttet. Der peges både akustiske våben med ultralyd og mikrobølgevåben. 

Begge disse muligheder har tidligere været bragt på banen, bl.a. i en rapport fra 2020 fra The National Academies of Sciences, Engineering and Medicine i USA.

De nye indicier

Undersøgelsen fra The Insider viser, at angrebene begyndte tidligere end 2016 i Havana. Der henvises bl.a. til hidtil ukendte angreb i november 2014 på en navngiven amerikansk sikkerhedsofficer og en unavngiven amerikansk medarbejder ved det amerikanske konsulat i Frankfurt i Tyskland.

De forbinder dette med en række aktiviteter udført af navngivne russiske efterretningsofficerer, herunder Egor Gordienko, som den unavngivne amerikanske medarbejder genkendte som en person, der flere gange luskede rundt omkring konsulatets bygninger.

Den unavngivne medarbejder rapporterede om et pludselig opstået intens tryk, som begyndte i torsoen og fortsatte til hoved og nakke. Dernæst fulgte kvalme efterfulgt og et »højt hvin«. Vedkommende skyndte sig til et badeværelse for at kaste op, men endte med at kollapse bevidstløs på gulvet. 

Af tyske læger blev vedkommende diagnosticeret med vestibulær neurit – pludselig indtræden af svimmelhed, kvalme, opkastninger og en stigning i blodtrykket. Hjemme i USA lød diagnosen på en traumatisk hjerneskade.

The Insider rapporterer om en lang række andre lignende sager med sammenfald af uforklarlige sygdomme og detaljeret beskrevne aktiviteter af officerer fra afdeling 29155.

Egentlige beviser bliver ikke fremlagt, men sammenfaldene og indicierne er mange.

Hvilket våben?

Hvis vi accepterer indicierne og udpeger afdeling 29155 som angriberen, er problemet stadig, hvilket våben der er benyttet. Heller ikke her er der en endelig afklaring.

The Insider, CBS-programmet 60 Minutes og Der Spiegel har dog fundet efterretningsrapporter, der henviser til et klassificeret program fra Sovjettiden kaldet Reduktor eller Gearkasse oprettet i 1984.

Dette program havde til hensigt at studere, hvordan elektromagnetisk stråling kan påvirke adfærd og reaktioner for biologiske objekter, herunder mennesker.

Under dette program blev en særlig 8. Afdeling oprettet i 1988. De 300 medarbejdere i denne afdeling arbejdede helt uafhængigt af alle andre på det institut, hvor afdelingen var placeret.

Der blev bl.a. undersøgt, hvordan elektromagnetisk stråling påvirkede rotter og rhesusaber. Ifølge et Reduktor-dokument var hovedformålet at skabe en stabil mekanisme, hvormed man kunne påvirke hjernen og andre organer med hjælp af lavenergieffekter dvs. en fluks mindre end 10 mikrowatt pr. kvadratcentimeter.

Denne afdeling lå oprindelig i Kharkiv i Ukraine, men blev ved Sovjetunionens kollaps og Ukraines uafhængighed flyttet til Moskva.

The Insider rapporterer om en lang række efterfølgende undersøgelser med både akustiske våben og mikrobølgevåben, men konkluderer, at det stadig er uvist, præcis hvilke våben der kan være benyttet rundt omkring i verden. Foruden Frankfurt og Havana gælder det eksempelvis også Kina.

The Insider konkluderer dog, at man i Sovjet og Rusland gennem mange år har forsket i sådanne våben.

Hvad siger amerikanerne?

Den officielle amerikanske holdning er som nævnt, at ingen udenlandske efterretningstjenester har været involveret i de sygdomme, som samlet går under betegnelsen Havanasyndromet.

Men det er svært at tro, at de amerikanske efterretningstjenester ikke også har stort set de samme oplysninger, som er fremlagt af The Insider og dets samarbejdspartnere.

Der er den mulighed, at amerikanerne har yderligere oplysninger, der gør det muligt for dem at udelukke fremmede efterretningstjenesters involvering, men der er naturligvis også den mulighed, at de har oplysninger, der enten beviser eller yderligere styrker de indicier på involveringen af Afdeling 29155, som er fremlagt i offentligheden.

Hvis det sidste er tilfældet, kan der være flere grunde til, at de ikke bliver fremlagt. Dels kan de amerikanske efterretningstjenester have et ønske om ikke at røbe deres viden, dels kan de ønske ikke at fremmane en form for hysteri og mulige erstatningssager.

Når det gælder efterretningsarbejde og spionage, kan man spekulere i alle mulige motiver, så selvom det er et imponerende materiale, der er nu fremlagt, så ved vi i offentligheden stadig ikke, hvad årsagerne er til Havanasyndromet.

Vi ved heller ikke, præcis hvordan man i givet fald kan have og muligvis har udført angreb med mikrobølgevåben eller andet udstyr, der kan resultere i de symptomer, som er rapporteret, selvom visse mekanismer er velkendte.

Men alle, der er interesserede i mulige forklaringer på Havanasyndromet, bør læse i artiklen i The Insider

2024-04-02T10:53:18Z dg43tfdfdgfd