RADAR På DANSK FREGAT FEJLER UNDER ANGREB

Det blev præsenteret som en succes, da Forsvaret 9. marts kunne fortælle, at fregatten Iver Huitfeldt havde nedkæmpet fire droner fra Houthi-bevægelsen i Yemen i Det Røde Hav. 

Nu viser det sig, at fregattens APAR-radar og kommando- og kontrolsystemet C-flex forhindrede fregatten i at affyre skibets eneste missiler, Evolved Sea Sparrow-missiler (ESSM). Det skriver forsvarsmediet Olfi

Fejlen stod på i 30 minutter under angrebet, hvor 15 Houthi-droner angreb mål i Det Røde Hav. Det kan man læse i et signal sendt fra fregattens chef, kommandørkaptajn og skibschef Sune Lund, til forsvarsmyndighederne i Danmark.

Det var to af skibets systemer, der fejlede: Active Phased Array Radar (APAR, red.), som er udviklet af Thales i Holland, og kommando- og kontrolsystemet C-Flex, som er udviklet af danske Terma, der samler sensordata fra skibets radarer og våbensystemer.

Multifunktionsradaren APAR bruges både til at udpege indkommende mål og til ildledning, altså at guide missilerne undervejs mod målet.

Gamle granater uden effekt

I stedet for missiler måtte besætningen på Iver Huitfeldt forsvare sig med fregattens to OTO Melare 76 mm maskinkanoner. 

Her var udfordringen, at halvdelen af ammunitionen fejlede og eksploderede, kort tid efter at de blev affyret fra skibet, og derfor ikke havde nogen effekt. 

Denne fejl skyldes formentlig, at granaterne er over 30 år gamle og er eftermonteret med radiobrandrør fra 2005, som skibschefen beskriver som uegnede til egentlig kamp.

Ifølge Olfi har episoden haft den konsekvens, at Iver Huitfeldt ikke længere må anvende APAR til ildledning, men kun til at skabe et overblik over luftrummet. I stedet skal fregatten anvende den mindre CEROS-radar til affyring af ESMM-missiler. 

Udfordringen med CEROS-radaren er, at den kun kan håndtere ét mål ad gangen. Når Houthi-bevægelsen angriber mål i Det Røde Hav sker det oftest med en stribe missiler og droner på samme tid.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen har nu bedt om en redegørelse af sagen.

»Det er nyt for mig, at der tilsyneladende var så alvorlige udfordringer i forbindelse med drone-angrebet den 9. marts. Jeg vil bede forsvarschefen redegøre nærmere for forløbet,« siger han til Olfi.

Radar i søgelyset

APAR-radaren har flere gange været i søgelyset i den seneste tid. 24. februar forsøgte den tyske fregat Hessen at affyre to SM-2 missiler mod Houthi-droner i Det Røde Hav, men affyringen mislykkes. Også her er APAR-radaren under mistanke for at være en del af årsagen til den fejlslagne affyring.

Som Ingeniøren har beskrevet for nylig, udgør APAR-radaren desuden en stopklods for nyindkøb af SM-2-missiler, som har længere rækkevidde end ESSM-missiler. 

Det skyldes, at APAR-radaren er så gammel, at den ikke kan håndtere nye udgaver af de SM-2-missiler, som Søværnet har ventet i over ti år på at få indkøbt og installeret. 

APAR-radaren kan ikke uden videre anvendes til nyere udgaver af SM-2, f.eks. Block IIIB og Block IIIC, ligesom de heller ikke kan bruges til at affyre SM-3 og SM-6-missiler. Det er alle missiltyper, som forventes i produktion de næste mange år. 

Til gengæld vil det ikke være muligt at købe nye SM-2 Block IIIA-missiler, hos den amerikanske producent RTX, når den danske beholdning er affyret, for virksomheden har indstillet produktionen af dem. 

Hvis Søværnet skal anvende nyere udgaver af SM-2-missilet, vil det kræve en udskiftning af radaren. Det er det hollandske søværn i gang med. Man har dog indtil videre valgt kun at opgradere to af de i alt fire LCF-fregatter med SM-2-missiler, da prisen er højere end forventet. 

APAR lever ikke op til NATO-mål

Hvis danske fregatter i Iver Huitfeldt-klassen skal opfylde Natos styrkemål om et maritimt områdeluftforsvar, vil det være nødvendigt at indkøbe helt nye missiler.

Af samme grund blev det også besluttet at indlede forarbejde til at anskaffe SM-6-missiler. Det skete i 2018, da Folketinget blev enige om et forsvarsforlig. Men igen vil det kræve et nyt radarsystem på fregatterne.

Imidlertid ligger det ikke i kortene at Søværnets tre fregatter i Iver Huitfeldt-klassen står over for en opgradering af APAR-radaren. Ved den seneste aftale, der fremrykker investeringer i Forsvaret for 40 mia. kr., blev der i stedet afsat midler til at Søværnet kan indkøbe nye ESSM-missiler og fremskynde processen med indkøb af anti-ubådskapacitet. 

2024-04-02T09:23:16Z dg43tfdfdgfd