POLITIKERE VIL GIVE HURTIG HJæLP TIL BøRN OG UNGE I PSYKISK MISTRIVSEL

Regeringen har sammen med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner indgået en aftale, der skal gøre adgangen til behandling af psykisk mistrivsel lettere for børn og unge.

Det oplyser Indenrigs- og Sundhedsministeriet tirsdag i en pressemeddelelse.

Også børn og unge med symptomer på psykisk lidelse skal fremover kunne få hurtig hjælp.

Konkret oprettes et nyt lettilgængeligt behandlingstilbud. Her er målsætningen, at børn og unge skal kunne komme til den første samtale 14 dage efter første henvendelse.

Er det ved den første samtale tydeligt, at barnet eller den unge er i målgruppen for behandlingstilbuddet, tilstræbes det at afholde screeningssamtale senest 30 dage efter første henvendelse, skriver ministeriet.

Kommunerne skal ifølge aftalen allerede i år igangsætte behandlingstilbuddet, mens servicemålene træder i kraft i 2025, når tilbuddet er fuldt etableret i alle kommuner.

Behandlingstilbuddet skal ifølge indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) forebygge, at mistrivsel hos den enkelte udvikler sig til psykisk sygdom.

- Med det nye behandlingstilbud vil ventetiden blive kortere, og det skal gerne resultere i, at vi kan forebygge, at mistrivslen udvikler sig til egentlig psykisk sygdom, og dermed give både barnet og familierne de bedste forudsætninger for at komme godt igennem en svær tid, udtaler hun i pressemeddelelsen.

Aftalen er en del af udmøntningen af de mere end to milliarder kroner, som politikerne tidligere har afsat til at styrke behandlingstilbuddene til mennesker med mistrivsel eller psykiske lidelser.

Aftalen rummer desuden en målsætning om, at brugen af tvang med bæltefiksering, fastholdelse og akut beroligende medicin nedbringes med 30 procent frem mod 2030.

I 2023 steg antallet af bæltefikseringer i psykiatrien for første gang i ti år. Fra juli 2022 til juni 2023 nåede antallet 4722, mens der året forinden skete 4214 bæltefikseringer, viser tal fra Sundhedsstyrelsen.

Aftalen skal også give mennesker med psykoselidelser et bedre og mere sammenhængende patientforløb. Blandt andet vil man styrke forløbsbeskrivelserne for skizofreni.

I alt udmøntes der med aftalen 726,6 millioner kroner til kommuner og regioner i 2024, 667,3 millioner kroner i 2025 og 673,1 millioner kroner fra 2026 og frem.

De økonomiske midler stammer fra aftalen om tiårs planen for psykiatrien og mental sundhed fra 2022 og aftalen om en bedre psykiatri fra 2023.

/ritzau/

2024-04-02T05:03:29Z dg43tfdfdgfd